Často kladené dotazy z internetového marketingu

 

AdSense

Partnerský program společnosti Google. Poskytuje provozovatelům internetových stránek způsob, jak zobrazit relevantní PPC reklamy Google na jejich obsahových stránkách. Ze zisku za prokliky se Google s provozovateli stránek dělí.

Adform

Adform je reklamní platforma, která umožňuje plánování a nákup médií i správu a optimalizaci RTB kampaní.

AdWords

PPC systém společnosti Google. Umožňuje spravovat reklamní kampaně na vyhledávači Google a na internetových stránkách v síti AdSense.

Apple Pay

Rychlý způsob placení pro uživatele iOS prostřednictvím Touch ID nebo Face ID na zařízeních Apple (Iphone, MacBook, Ipad).

Branding

Velká bannerová reklama, která pokryje většinu počítačových obrazovek. Její rozměry jsou 2000x1400 bodů.

Brand Marketing

Marketing zaměřený na budování povědomí o značce.

Bumper

Video formát 6 vteřinové dynamické reklamy, kterou nelze přeskočit.

Carousel (formát pro FB a LinkedIn)

Carousel je rotující formát reklamy, který umožňuje ukázat v jedné reklamě až deset obrázků. Tento formát lze využít např. v reklamě na Facebooku, LinkedInu nebo Instagramu.

Cloud

Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používaní počítačových technologií. Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či programů uložených na serverech na Internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče nebo klienta dané aplikace a používat je prakticky odkudkoliv.

CPA

Cost per action / acquisition neboli cena za akvizici je metrika k posuzování výkonu online kampaní.

CPC (Cost per click) Cena za proklik

Cena, kterou PPC systém (AdWords, Sklik, Etarget) účtuje za každý konkrétní proklik na dané klíčové slovo.

CPM

Cena, kterou si reklamní systémy (Google Ads, Sklik, AdForm, Etarget) účtují za tisíc zobrazení reklamy.

CR (Conversion Rate) Míra konverze

Vyjadřuje procentuální podíl, představuje kolik návštěvníků webu ukončí svou návštěvu konverzí - ať už nákupem, zaregistrováním se, vyplněním formuláře či kontaktem přes email/telefon. Konverzní poměr je z hlediska zákazníka (a tedy i agentury) nejdůležitějším ukazatelem efektivity kampaně. Výpočet: Míra konverze = počet zkonvertovaných návštěvníků / celkový počet prokliků * 100

CRM (Customer relationship management)

V překladu - řízení vztahů se zákazníky, je databázovou technologií podporovaný proces shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy. Umožňuje tak evidovat, poznat, pochopit a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky. 

CRO

Conversion Rate Optimization neboli optimalizace míry konverze je soubor činností, které vedou k dosažení větší úspěšnosti a výkonnosti webu. CRO souvisí s pojmem UX.

CTA

Call-to-action tlačítko vyzývá uživatele k akci, která je cílem webu např. koupit, rezervovat, objednat, stáhnout katalog apod.

CTR (Click Through Rate) Míra prokliku

Termínem míra prokliku (CTR) se v internetovém marketingu označuje poměr mezi počtem zobrazení reklamy a počtem kliknutí na tuto reklamu. Měří se v procentech. Pokud je vaše reklama zobrazena například stokrát a klikne na ní 5 uživatelů, má tato reklama CTR ve výši 5%. Čím cíleněji je reklama zobrazována, tím vyšší CTR obvykle dosahuje. Výpočet: CTR = počet prokliků / počet zobrazení * 100

Direct marketing

Způsob marketingové komunikace, při které se oslovují zákazníci přímým adresním oslovením (např. emailem, poštou, telefonicky nebo i osobně).

Doména (domain)

Odkazuje na specifickou webovou adresu. Obvykle je doménou míněna doména 2. řádu - např. Google, Seznam. Doménou 1. řádu je nazývána generická doména a vyjadřuje a vyjadřuje příslušnost k zemi, státu (např. cz, sk) nebo obecné zaměření (com, net, org)

ECPC

Vylepšená CPC ze strategií chytrých nabídek pomáhá získat inzerentovi více konverzí z manuálního nabízení cen.

Etarget

PPC systém. Reklamy zadané v systému Etarget je možné zobrazit na Facebooku a předních webových portálech (iDnes, Beremese.cz aj.). Společnost Etarget byla založena v roce 2002 a mezi prvními začala poskytovat reklamu na internetu typu „pay-per-click“. To znamená, že inzerent platí jen za reálné zájemce o jeho produkty nebo služby.

FLASH

Je grafický formát určený pro tvorbu interaktivních webových aplikací, který se stal symbolem pro multimédia na Internetu. Nejčastěji se používá pro tvorbu reklamních upoutávek, grafických rozhraní, her, interaktivních bannerů a podobně. Pro přehrávání Flashe musí být v prohlížeči podpora, tzv. plugin. Z hlediska PPC reklamy jsou stránky ve flashi nevyhovující, protože robot je neumí číst a tedy vyhodnotit jejich relevanci. Nejoptimálnější pro PPC reklamu jsou stránky psané v HTML kódu, případně kombinované s flashovými animacemi.

Fulltextové vyhledávání

V přirozených výsledcích hledání se po zadání dotazu zobrazují výsledky z fulltextového vyhledávaní. Odvezeno z anglického slova full – plný; tedy plné prohledávání textu) prochází obsah všech stránek, které jsou na internetu dostupné.

GDN (Google Display Network)

GDN neboli Obsahová síť Google je skupina více než 2 milionů webů, kde se může zobrazovat vaše reklama. Reklamu lze cílit na základě kontextu, lokality nebo na určité publikum.

Google Ads

PPC systém od společnosti Google dříve zvaný AdWords. Umožňuje spravovat reklamní kampaně na vyhledávači Google, v obsahové síti Google (GDN) a na Youtube. Po změně názvu došlo i ke změně rozhraní.

Google Analytics (GA)

Je jedním z nejlepších volně přístupných nástrojů na sledování webových stránek, který poskytuje hloubkové reporty a statistiky o tom jak, proč a pro koho stránky fungují. Poskytuje informace web designerům, reklamním profesionálům, managementu, anebo jednoduše každému, kdo vlastní webové stránky a zajímá se o jejich způsob fungovaní. Z hlediska PPC reklamy používáme GA na zkoumání chování návštěvníka přivedeného z PPC reklamy na web a jeho směřování ke konverzi.

Google Pay

Rychlý způsob placení pro uživatele Androidu prostřednictvím mobilního telefonu nebo platebních karet uložených na účtě Google.

HbbTV

Hybridní televize, která kombinuje televizní vysílání s širokopásmovým internetem.

Hledání ve Fulltextu vs. Hledání v katalogu

V přirozených výsledcích hledání se po zadání dotazu zobrazují výsledky z fulltextového vyhledávání. Fulltext prochází obsah všech stránek, které jsou na internetu dostupné. Při zadání dotazu pro hledání v katalogu se odkazy na weby, které buď byli do konkrétního katalogu zařazené, nebo se majitel webových stránek do daného katalogu registroval. Robot tedy neprohledává kompletní obsah webových stránek, ale pouze vybírá z nabídky webů, které jsou pro zadaný odkaz relevantní.

In-stream

Reklamní formát objevující se před, v průběhu nebo po skončení vybraného videa. Lze jej po 5 sekundách přeskočit.

Interscroller

Reklamní formát, který funguje na principu posuvu stránky v mobilním zařízení.

IP adresa (Internet Protocol Address)

Je unikátní číslo připsané každému jednotlivému počítači připojenému na internet (např. 196.364.2.1). Zabezpečuje komunikaci síťového rozhraní (počítač, router) s poskytovatelem internetových služeb.

Klíčové slovo (kw)

Slovo, které uživatel zadá do vyhledávače za účelem nalezení webové stránky.

Konverze

Návštěvník webu ukončí svou návštěvu konverzí - ať už nákupem, zaregistrováním se, vyplněním formuláře či kontaktem přes email/telefon.

KPI

Key performance indicators jsou klíčové ukazatele výkonnosti, které se používají k měření úspěšnosti PPC kampaní.

Lead

Lead je druh konverze, který vzniká přivedením zákazníka u kterého je možnost, že nakoupí.

Landing Page / Destination Page - Cílová stránka

Stránka, na kterou se dostane uživatel, pokud klikne na reklamní odkaz. Směřuje na ní cílové URL. Jako landing page většinou vystupuje úvodní stránka (home page). Z hlediska konverze je však lepší směřovat reklamní odkaz na konkrétnější podčást webu, třeba na popis konkrétního produktu.

Market Finder

Nástroj od Google, který pomáhá společnostem při vyhledávání zemí pro export.

Mobilní Branding

Formát bannerové reklamy pro mobilní telefony.

Maximalizace konverze

Strategie chytrých nabídek, která nastavuje nabídky tak, aby kampaně získaly v rámci stanoveného rozpočtu co nejvíce konverzí.

Nativní reklama

Reklamní formát působící jako anotace článku a je rozpoznatelný pouze tím, že je označen jako reklama.

Obsahová síť

Nabízí možnost inzerovat na tisících nejrůznějších webů, od velkých portálů až po malé, tematicky vyhraněné stránky.

PPC (Pay Per Click) Platba za proklik

Model platby za internetovou reklamu, kde zákazník neplatí za zobrazování reklamy, ale pouze tehdy, když na odkaz na jeho web někdo klikne. Platí tedy pouze za skutečné návštěvníky, nikoliv za počty zobrazení.

PR (Page Rank)

Hodnota v rozmezí 0-10, kterou Google přiřazuje každé stránce ve své databázi s vlastním URL (ne celkově webu, ale každé stránce zvlášť). Je to faktor, který si klade za cíl vystihnout kolik a jak důležitých stránek odkazuje na tu určitou stránku. Hodnota PR následně ovlivňuje pořadí této stránky ve vyhledávání a je tedy důležitým faktorem při optimalizaci pro vyhledávače (SEO). Page Rank 0 znamená, že na danou stránku se odkazuje málo nebo vůbec. Page Rank 10 má na celém internetu kolem 25 stránek a znamená desetitisíce až milióny zpětných odkazů.

PR článek

Marketingový nástroj pro udržování a budování vztahů s veřejností. PR je zkratka pro public relations neboli vztahy s veřejností.

Přirozené výsledky vyhledávání

Levý sloupec výsledků hledání, který se seřadí po zadání klíčového slova. Do těchto výsledků se webové stránky dostávají na základě automatického indexování robotem, ne na základě placení za zobrazování. O pozici umístění odkazů rozhoduje především Page Rank. Zvýšení pozice je možné dosáhnout pomocí SEO - optimalizace pro vyhledávače.

Quality Score

Je základem hodnocení kvality klíčových slov, textů a v konečném důsledku i celé kampaně. Určuje minimální výši ceny klíčového slova, aby se text na dané slovo zobrazoval. Je určené několika faktory, ze kterých jsou nejdůležitějším: CTR, relevance slov a textů, historie daného klíčového slova na účtě. Čím vyšší je Quality Score, tím nižší cenu zaplatíme za klíčové slovo.

Reklamní sestava

Obsahuje klíčová slova a text reklamy. Po zadání klíčového slova se uživateli zobrazí reklama.

Responzivní web

Responzivní web je optimalizace webu pro všechny druhy zařízení (notebook, tablet, mobil).

ROAS (Return on Ad Spend) - stejný ukazatel jako ROI

Stejný ukazatel jako ROI

ROI (Return on Investments) Návratnost investice

Poměr vydělaných peněz k penězům investovaným. Udává tedy zisk v procentech z utracené částky. Například, pokud náklady na PPC reklamu dělají 1 000 Kč a výdělek z reklamy je 1 500 Kč, ROI bude 50%. Výpočet: ROI = výnos - náklady / náklady * 100 anebo ROI = zisk / náklady * 100

RTB Index

Srovnání cen v programatické reklamě vydávané pro každý měsíc.

RTB - Programatický nákup

Real Time Bidding neboli zobrazení reklamy v reálném čase je nástroj pro nákup a prodej reklamy. Programatický nákup probíhá v online aukci.

SEE-THINK-DO-CARE

Framework, který rozděluje zákazníky do čtyř fází rozhodování o nákupu.

SEM (Search Engine Marketing) PPC reklama

Metoda získávání zákazníků, která využívá internetových vyhledávačů, sociálních síti a dalších webových portálů. Její podstatou je umístění odkazu na propagovaný web na dobře viditelné místo: ve výsledcích vyhledávání relevantních frází,  při článku, který obsahuje shody s klíčovými slovy. Uživatel, který daný výraz hledá, pak s velkou pravděpodobností na odkaz klikne a dostane se tak na propagované webové stránky. Tyto metody se týkají sponzorovaných odkazů - PPC reklamy.

SEO (Search Engine Optimization) Optimalizace pro vyhledávače

Metoda optimalizace webových stránek pro zvýšení návštěvnosti webu z organického vyhledávání (vyhledávače Google, Seznam aj.).

Smart Bidding

Chytré nabídky od Googlu zohledňují marketingové cíle inzerenta při každé jednotlivé aukci.

Sociální sítě

Sociální síť, zvaná též společenská síť, komunitní síť či komunita, anglicky social network, je propojená skupina lidí. Samotní uživatelé vytváří a sdílí obsah.

Sklik

PPC systém společnosti Seznam. Umožňuje spravovat reklamní kampaně ve vyhledávači Seznam a jeho obsahové síti (Firmy.cz, Novinky.cz, ProZeny.cz aj.).

Spam

Jako spam se označuje veškerá nevyžádaná pošta, tj. hromadně zasílané emaily k jejímuž zasláni neudělil adresát emailu souhlas. Postupně se obsah pojmu rozšířil a jako spam se dnes označují i další hromadná zahlcování uživatelů stránek reklamou, se kterou majitel webu nesouhlasí, např.: přidávání reklamních komentářů u blogů, návštěvních knih či diskusních fór. Z hlediska reklamy ve vyhledávačích se jako spam označují jakékoli reklamní metody, které vyhledávače identifikují jako škodlivé vůči jejich úsilí o podávání relevantních a kvalitních výsledků hledání.

Sponzorované odkazy

Podbarvené pole nad výsledky fulltextového vyhledávaní nebo v pravém sloupci vedle fulltextového vyhledávaní. Nacházejí se zde weby, na které běží reklamní kampaně a za prokliky na tyto odkazy inzerent platí. Výšku pozice určuje především ukazatel nazývaný Quality Score a výše nabídky CPC za klíčové slovo.

Target CPA

Strategie chytrých nabídek též Cílová CPA, která nastavuje nabídky tak, aby při určené CPA dosáhla kampaň co nejvíce konverzí.

TrueView

Formát video reklamy, který dává divákům na výběr jaké reklamy chtějí sledovat a kdy.

TrueView For Action

Podtyp formátu TrueView In-stream. Obsahuje CTA button.

URL (Uniform Resource Locators) Jednoznačné určení zdroje

Běžně nazýváme webová adresa. Slouží pro přesnou identifikaci dokumentů na internetu. Příklad: http://www.bv24.cz se skládá z domény nejvyššího řádu (cz). domény druhé úrovně (bv24) a domény třetí úrovně (www), oddělených od sebe tečkami. V PPC reklamních kampaních se setkáváme s: Display URL - Viditelná URL - 4. řádek reklamního textu, reprezentuje cílovou URL, ale nemusí se s ní shodovat Destination URL - Cílová URL - webová adresa landing page, na kterou se při kliknutí na reklamní text uživatel dostane.

UX

User Experience neboli uživatelskou zkušenost lze charakterizovat jako přívětivost webu pro uživatele.

Video discovery

Reklamní formát, který se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání, vedle souvisejících videí nebo na domovských stránkách na serveru pro sdílení videí YouTube.

Výkonnostní marketing

Marketing zaměřený na výkon - měřitelnou akci tedy konverzi.

Webhosting

Je pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru. Pronajímatel serveru bývá označován jako poskytovatel webhostingu (webového prostoru). Díky webhostingu si můžete své webové stránky umístit na internet, aniž byste museli mít vlastní server.