HbbTV neboli hybridní televize kombinuje televizní vysílání s širokopásmovým internetem. Prostřednictvím červeného tlačítka HbbTV umožňuje divákovi využít videotéky, televizní programy nebo třeba předpovědi počasí.

 

Podle posledních dostupných informací zveřejněných televizí FTV Prima v srpnu 2018 užívalo HbbTV v České republice asi 2,2 miliony diváků. To znamená, že s technologií HbbTV můžete oslovit až čtvrtinu diváků. Aktivní cílovou skupinou bylo z 58 % publikum mezi 25 - 54 lety.

HbbTV umožňuje inzerentům kombinaci jak výkonu, tak brandu. Jak dále popisuje Petr Buroň, Co-Founder & CEO: „Na Marketingovém festivalu v roce 2019 Samuel Scott zdůrazňoval, že kampaně v televizi mají až 40 krát větší zapamatovatelnost vaší značky. HbbTV je možnost, jak se do televize dostat s menším rozpočtem, hlavně lépe reklamy zacílit a mít také zpětně data o výkonu kampaně. Výhodou HbbTV je také možnost přímého sběru leadu např. telefonního čísla. V neposlední řadě se kampaně v HbbTV vyznačují vysokým CTR, dle RTB indexu, který se vydává každý měsíc. Momentálně se RTB Index HbbTV pohybuje někde kolem 1,5 %, my u našich kampaní dosahujeme v průměru kolem 2,5 %. Dokonce u dobrých kampaní máme průběžné CTR i přes 3 %”.

 

Případová studie

Kampaně v HbbTV pravidelně realizujeme např. pro našeho klienta televizního operátora DIGI TV. Naposledy jsme zvolili bannerovou reklamu s CTA buttonem: „Stiskněte červené tlačítko”. Proklikem se zákazník dostal do speciálně připravené aplikace, kde mohl zanechat a odeslat telefonní číslo. Kampaň vykázala CTR 2,87 %, což je o 90 % vyšší úspěšnost než je uváděný průměr, dle RTB Indexu pro dané období a formát. Kampaně také přímo generovaly 50+ leadů.
Reklama v HbbTV je u našich klientů stále oblíbenější jelikož se vyznačuje vysokým CTR a dá se efektivně cílit na potencionální zákazníky 35+, což je pro naše inzerenty velmi přínosné.

 

 


Formáty reklamy v HbbTV

Televizní reklama je stále nejefektivnějším reklamním médiem, tudíž je reklama v HbbTV perfektní volbou, jak se dostat na televizní obrazovky s nižším rozpočtem. Výhodou reklamy na hybridních televizích je, že se zobrazuje jen po přímé interaktivitě diváka, tedy při využívání funkce červeného tlačítka. Tímto je zajištěno, že se reklama zobrazí pouze v divákově přítomnosti.

Další výhodou reklamy v HbbTV je možnost neukazovat reklamní sdělení všem, kteří televizi sledují. Pomocí reklamního systému Adform vám pomůžeme zacílit reklamu na relevantní skupiny diváků podle regionu, sociografie nebo třeba podle toho co momentálně sledují za žánr.

Cílovou skupinu můžeme oslovit pomocí reklamního TV Banneru, reklamy Instream, Switchroll nebo Push 2 Play, kde doporučujeme zdůraznit váš produkt a také diváka vyzvat k akci prostřednictvím prvku call-to-action.
Následně bude divák přesměrován do aplikace, kde může vykonat příslušnou konverzi např. zanechat telefonní číslo.

 

TV Banner a Banner XXL

HbbTV inzerentům nabízí reklamní formáty jako je TV Banner a Banner XXL. TV Banner byl prvním dostupným formátem pro HbbTV. Je jednoduchý na výrobu a lze se jím prokliknout přímo do televizní aplikace. Momentálně nabízíme dvě různé velikosti a to Banner a Big Banner.
Banner XXL je největším dostupným formátem pro HbbTV. Zobrazuje se ve tvaru písmene L, ukotvený v levém dolním rohu obrazovky a je nepřehlédnutelný, jelikož se zobrazuje až na 25 % televizní obrazovky.

 

Instream

Instream je video reklamní formát, který lze využít také v HbbTV. Instream lze využít ve třech možnostech, a to před (Preroll), uprostřed (Midroll) nebo po přehrání (Postroll) požadovaného obsahu. Maximální délka videa je pro HbbTV 35 sekund a video lze po 5 sekundách přeskočit.

 

Switchroll

Switchroll je prémiový formát, který je přímou alternativou televizní reklamy. Switchroll je video reklama, která se přehraje automaticky po přepnutí kanálu. Délka reklamního videa je maximálně 40 sekund a je ho možné po 5 sekundách přeskočit. U reklamního formátu Switchroll jsou všechny důležité metriky ihned k dispozici. Opět je zde možnost prokliku do televizní aplikace.

 

Push 2 Play

Reklamní video formát Push 2 Play je kombinací televizního banneru a videa v jednom. Objevuje se v levém horním rohu obrazovky a uživateli umožňuje, aby si prostřednictvím červeného tlačítka sám reklamu spustil. Vyznačuje se získáním okamžitých statistik. K inzerci máte k dispozici až 5 reklamní bannerů, které přesměrovávají na maximálně 60 sekund dlouhé video. Video lze opět po 5 sekundách přeskočit.

 

Prostřednictvím platformy Adform pro Vás získáme následující statistiky:

  • Počet impresí
  • Míra Interakce (CTR)
  • Cena za interakci (CPC)
  • Dokoukanost videí
  • Konverze
  • Cena za konverzi

 

Pokud Vás reklama v HbbTV zaujala nebo chcete získat více informací neváhejte nás kontaktovat.