Máte-li eshop a investujete do reklamy, určitě sledujte vývoj PNO a ROI.

 

Co je to PNO

Zkratka PNO vyjadřuje podíl nákladů na obratu a vypočítává se dle následujícího vzorce: PNO = cena / obrat. Pokud je PNO 10 % znamená to, že na obrat ve výši 100 Kč musíte investovat 10 Kč. PNO větší než 100 % znamená, že jste prodělali. Do mínusu se dostáváte ale už tehdy, kdy je PNO větší než marže.


Co je to ROI

Zkratkou ROI se označuje návratnost investice a vypočítává se následnovně: ROI = (čistý zisk / počáteční investice) * 100.

V případě, že:

ROI = 0 %, inzercí jste nic nezískali, ale ani neztratili
ROI > 0 %, kampaně se vyplácí
ROI < 0 %, kampaně se nevyplácí.

 

Proč tedy metrika PNO v rozhraní, když stačí měřit ROI?

Pro výpočet ROI potřebujete data ze dvou různých systémů, kde zjistíte náklady na inzerci a naleznete informaci o hodnotě objednávek. Tyto data pak musíte dát v tabulkovém programu dohromady. Pomocí ROI se výpočet ještě snadno zvládne na úrovni kampaní, ale představte si, že byste toto chtěli udělat pro sestavy nebo dokonce pro jednotlivá klíčová slova, kterých může být v jednom účtu mnoho. PNO vidíte rovnou a to i na úrovni jednotlivých slov. Stačí měřit hodnotu objednávek.

 

Další výhodou PNO je i možnost sledování této metriky na úrovni klíčových slov a dokonce i na úrovni reportu hledaných dotazů. Snadno tak zjistíte, která slova jsou pro vás rentabilnější.
Nezapomeňte uvažovat vrátky, příp. je přímo můžete nahrát do Google Analytics a tím mít objektIvní PNO nebo ROI. Dále je důležité mít na paměti, že tyto metriky příliš nepočítají s offline konverzemi, proto je vhodné nabízet možnosti pro přesnější vyhodnocování.

 

Chcete se dozvědět o těchto metrikách více nebo využít je ve Vašich kampaních? Neváhejte nás kontaktovat.