Google nabídl, že umožní přístup k nákupu reklamy na YouTube konkurenčním zprostředkovatelům online inzerce, aby se tak vyhnul pokutě za údajné zneužití dominantního postavení.

Evropská komise vyšetřuje, zda Google porušil pravidla hospodářské soutěže. Příkladem možného porušení hospodářské soutěže společností Google může být její požadavek, aby inzerenti k nákupu reklamy na YouTube využívali výhradně služby Google Ads či Display & Video 360. Pokud Evropská komise dojde k závěru, že Google skutečně zneužil svého dominantního postavení na trhu, Google bude muset zaplatit pokutu ve výši až 10 % ze svého celosvětového obratu.